Arrow
Arrow
Slider

Lê Điệp

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu: – Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới dùng trong lĩnh vực cơ khí; – Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một số sản phẩm cơ khí  trong các dây chuyền công nghệ sản xuất dầu khí, giấy, hóa chất, phân bón, thủy điện, khai thác khoáng …

Chi tiết »

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực nghành cơ khí cho công cuộc phát triển kinh tế của đất nước tập thể và ban lãnh đạo khoa Cơ Khí đặt ra các chiến lược phát triển đào tạo đến năm 2020, bao gồm: Đào tạo phải gắn với thực …

Chi tiết »

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tiền thân của Khoa cơ khí là Bộ môn Cơ khí  Hóa chất được thành lập từ năm 1962. Bộ môn chịu trách nhiệm đào tạo chuyên môn cho 01 lớp trung cấp Cơ khí Hóa chất đầu tiên là lớp C62 tuyển sinh từ học sinh tốt nghiệp cấp …

Chi tiết »

Cơ sở vật chất

Cơ sơ vật chất phục vụ đào tạo(do Khoa quản lý) 1.Phòng thí nghiệm vật liệu cơ khí: Các thiết bị nghiên cứu, thực hành công nghệ bề mặt(tôi, ram, CVD…) nghiên cứu Chế tạo isviagraotc và ứng dụng Nanocarbontube, nghiên cứu dầu bôi trơn(TN thủy động màng dầu, mòn …

Chi tiết »