Arrow
Arrow
Slider

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA. Phó trưởng khoa(Phụ trách): TS. Vũ Quốc Hiến Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Đình Thanh Trợ lý khoa:                  Chử Hương Thu   PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KHOA CƠ KHÍ Phó trưởng khoa(Phụ trách): TS. Vũ Quốc Hiến Điện thoại: 0912625194 Email: vuquochien47@gmail.com –  Phụ trách chung công tác đào …

Chi tiết »