Arrow
Arrow
Slider

Giảng viên

Khoa Cơ khí Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Thực hiện cam kết của nhà trường đối với người học sau khi tốt nghiệp được nhà trường tư vấn, đảm bảo việc làm đúng ngành nghề đào tạo. Căn cứ chỉ tiêu và các ngành tuyển sinh đào tạo năm 2018. Cam kết giới thiệu việc làm  Khoa Cơ …

Chi tiết »

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.       Vibration analysis of cross-ply composite joined conical-cylindrical shells by Continuous Element Method. Nguyen Manh Cuong, Tran Ich Thinh and Vu Quoc Hien (2014) . Proceedings of the International Conference on Engineering Mechanics and Automation-ICEMA3, pp. 401-408. 2.       Vibration of a composite truncated conical shell filled with fluid. Tran Ich Thinh, Nguyen Manh …

Chi tiết »