Arrow
Arrow
Slider

Lịch sử hình thành và phát triển

Tiền thân của Khoa cơ khí là Bộ môn Cơ khí  Hóa chất được thành lập từ năm 1962. Bộ môn chịu trách nhiệm đào tạo chuyên môn cho 01 lớp trung cấp Cơ khí Hóa chất đầu tiên là lớp C62 tuyển sinh từ học sinh tốt nghiệp cấp II(tương đương với PTTH cơ sở bây giờ).

Đến năm 1964 bắt đầu tuyển sinh học sinh tốt nghiệp cấp III(tương đương với PTTH bây giờ). Chương trình đào tạo trung cấp Cơ khí Hóa chất trong những năm đầu này do các chuyên gia Liên Xô và Trung Quốc phối hợp thiết kế và ngày càng hoàn thiện dần. Bộ môn Cơ khí Hóa chất lúc này gồm bốn tổ chuyên môn: Cơ khí-Hóa công, Cơ- vẽ, Điện, và Xưởng thực hành Cơ khí

– Đến năm 1980 Khoa Cơ khí Hóa chất được thành lập và chịu trách nhiệm đào tạo chuyên môn cho ngành Cơ khí Hóa chất – Hóa dầu ở hai bậc Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

– Năm 1997 thành lập trường Cao đẳng Hóa chất, Khoa Cơ khí Hóa chất- Hóa dầu đổi tên thành khoa Máy và thiết bị Hóa chất- Hóa dầu.

– Đến năm 2001 trường mở thêm các ngành Điện, điện tử và công nghệ thông tin, Khoa Máy và thiết bị Hóa chất –Hóa dầu đổi tên thành Khoa Điện tử – tin học, Máy và thiết bị Hóa chất- Hóa dầu.

– Năm 2006  thành lập Khoa cơ khí trên cơ sở  Khoa Điện tử – tin học, Máy và thiết bị Hóa chất- Hóa dầu

– Năm 2011, thành lập trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Hóa chất Khoa Cơ –Điện được thành lập trên cơ sở hai khoa: Khoa Cơ khí và Khoa điện

– Năm 2013 Khoa Cơ khí được tái lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Cơ-Điện.